Bezprzyczynowe zwolnienie? Co zrobić?

Jeśli sądzisz, że zostałeś niesprawiedliwie zwolniony przez pracodawcę, mądrze będzie spróbować odwołać się od tej decyzji. Jeżeli odwołanie nie przyniesie efektów równie doskonale będzie złożyć pozew do sądu.

Przed złożeniem urzędowej skargi przeciw pracodawcy o niesłuszne zwolnienie trzeba w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać powody swojej dymisji. Rozwiązać kłopoty można za sprawą arbitrażu – przedstawiciel będzie dążył do pogodzenia stron. Ważne jest to, aby zachować kopie wszystkich pism wysłanych bądź odebranych w ciągu spotkań i debat.

Jeżeli jednakże uda się osiągnąć z pracodawcą kompromis i nie zdecyduje się on na Twoje zwolnienie wtedy nie dopuszcza się już składania skargi w sądzie.

W przypadku nieprzepisowego zwolnienia jesteś uprawniony do wniesienia roszczenia jak najprędzej od otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę. To do Ciebie należeć będzie obowiązek zademonstrowania dowodów stanowiących o niezawinionym zwolnieniu. Jeżeli sąd zgodzi się, iż zostałeś potraktowany niesprawiedliwie wtenczas pozostanie Ci przyznane odszkodowanie lub w wybranych przypadkach możliwość powrotu do uprzedniej pracy.

Odszkodowanie będzie miało na celu wypłacenie należnego uposażenia za okres wypowiedzenia jaki stanowi umowa o pracę. Więcej wiadomości o prawie pracy znajdziesz na: prawnik Wrocław prawo.

site by bcz