Ewidencja typów nietolerancji w miejscu pracy

Jestem pewien, iż nieraz natknąłeś się na przejaw nietolerancji w miejscu pracy w ciągu swojej kariery zawodowej. Tutaj, w Polsce takie działania są karalne i na pewno każdy kraj ma takie same zasady.

Oto krótka ewidencja rodzai dyskryminacji w miejscu pracy:

Nietolerancja rasowa

Dzieje się tak, gdy pracownicy bądź poniekąd prezesi i menedżerowie traktują osoby innej rasy na sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie doceniają a to wpływa na to jak są traktowani.

Nietolerancja płciowa

Dzieje się tak, gdy pracodawca dla przykładu okazuje więcej szacunku pracownikom płci męskiej. Takie nierówne traktowanie trwa już od wielu lat. Niektórzy ludzie sądzą, że mężczyźni są lepsi we wszystkim co robią. To nie jest prawda. Kobiety mogą wykonywać te same zadania podobnie jak mężczyźni, na tym samym poziomie.

Nietolerancja ze względu na nację i język

Dzieje się tak, gdy zatrudniony jest inaczej traktowany poprzez swoje pochodzenie. Wyobraź sobie, że urodziłeś się w Czechach a na rozmowie kwalifikacyjnej słyszysz, iż nie mogą Cię zatrudnić poprzez Twój akcent.

Dyskryminacja ze względu na religię

Dzieje się tak, gdy pracownik jest niesprawiedliwie traktowany jedynie przez odmienną wiarę.

Nietolerancja zważywszy na orientację seksualną

Z tym rodzajem nietolerancji mamy do czynienia, gdy ktoś jest źle traktowany poprzez swoje upodobania seksualne. Pracodawca może nie zatrudnić kogoś albo nawet zwolnić wyłącznie z tego powodu, że ta osoba jest homoseksualistą.

To wyłącznie kilka z wielu typów dyskryminacji w miejscu pracy. Każdy przejaw nierównego traktowania jest niezgodny z prawem, pożądana jest pomoc prawnika – adwokat Wrocław to zawodowiec zajmujący się prawem pracy.

site by bcz