Przejawy nietolerancji w miejscu pracy

Segregacja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym globie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości poruszania się ludzie podróżują po całym świecie i wykonują zawód w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to prowadzi do konfliktu interesów. Może to prowadzić do nietolerancji rasowej we wspólnocie.

Segregacja w miejscu pracy oddziałuje na morale i pewność siebie pracownika. Może to prowadzić do ograniczenia poziomu produktywności pracownika bądź kompletnej grupy. To też nie sprzyjające środowisko pracy dla nowych pomysłów i projektów, które właśnie są omawiane i przeprowadzane.

Z tych względów rządy na całym świecie przedłożyły przepisy zabraniające nietolerancji w miejscu pracy. Zapewniono ochronę jednostki przed nierównym traktowaniem ze względu na rasę i kolor skóry, w odniesieniu do nagród, szkoleń i odwołań. Poza tym norma stwierdza, że każda poszkodowana osoba może pozwać pracodawcę do sądu, a tam ważna jest pomoc adwokata jak prawnik prawo Wrocław.

Mimo jasnego prawa zgłaszanych jest coraz więcej przypadków nietolerancji. Może to też bierze się z pogłębiającej się znajomości praw pracowniczych wśród zatrudnionych.

site by bcz