Nietolerancja z uwagi na wiarę w miejscu pracy

logos

Dyskryminacja pozostaje jednym z największych problemów wśród pracowników w Polsce. Chociaż dyskryminacja ze względu na wiarę i inne czynniki została zdelegalizowana, to dalej zdarzaj się nadmiernie często. Jeżeli masz do czynienia z nietolerancją mając na uwadze własne przekonania religijne, wiek, rasę lub inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania.

Swoboda religijna jest jednym z podstawowych praw zagwarantowanych wszystkim obywatelom. Jesteśmy wolni by urzeczywistniać prywatną duchowość, na własną rękę albo we wspólnocie. Niestety nie każdy jest tolerancyjny. Wspólnie z cechami indywidualnymi jak płeć i pochodzenie, religia jest jedną z kategorii chronionych przez prawo.

Nietolerancja może przydarzyć się wszędzie i przybierać różne formy. Niektórzy ludzie fałszywie myślą, iż odnosi się tylko osób z mniejszości etnicznej – z nierównym traktowaniem może spotkać się każdy.

W miejscu pracy nietolerancja przybiera postać wybiórczego zatrudniania i zwalniania. Jest to niezgodne z prawem aby zwolnic kogoś przez odmienne wyznanie. Dyskryminacja może być bardziej subtelna, jak m.in. odmowa szkoleń.

Jeżeli z powodu swoich przekonań wyznaniowych masz do czynienia z dyskryminacją w miejscu pracy, masz prawo stanąć w obronie swoich praw. Szukając pomocy u prawnika, jak prawnik Wrocław, można podać pracodawców do sądu o ich niedozwolone praktyki. Jeżeli wygrasz rozprawę będziesz miał możności na rekompensatę.

site by bcz